Médiá / Media

Akreditácia pre médiá

Vaše žiadosti o akreditáciu spolu s fotografiou pošlite na accreditation.ktklm@gmail.com

Všetky žiadosti budú individuálne posúdené a ich akceptáciu vám oznámime emailom.

Žiadosti o akreditáciu zasielajte do 20.6. 2018

___________________________________________________________________________________

Contact your accreditation application along with the photo at accreditation.ktklm@gmail.com

We will send you confirmation that your accreditation has been accepted after review by Organizing Committee.

Applications for Media Accreditation send us to the June 20th.

 

Pre média a partnerov

Logo.pdf (16,1kB)

Plagát.jpg (20kB)

Program.jpg (111kB)