Brigáda 30.4.

Vážení členovia, týmto Vás chceme pozvať na ďalšiu brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 30.4.2022 od 8:30 hod. na AVS

Zároveň Vás chceme  požiadať o potvrdenie možnej  účasti kvôli príprave prác a  dostatočnému zabezpečeniu pracovného náradia. 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

predseda správnej rady KTK    

 

KTK Kanoe Tatra Klub

ktklm@ktklm.sk

+421 908 706 264

Späť na články