PODPORA Z NADÁCIE SPP

.

Nadácia SPP nám  poskytla finančné prostriedky na nákup športovej výstroje pre našu mládež

Ďakujeme

 

nadacia

nadacia1

Späť na články