Vedenie klubu

Údaje o klube

KANOE TATRA KLUB - združenie osôb

Nábr. J. Kráľa č.8,

031 01 Liptovský Mikuláš - Slovensko

ktklm@ktklm.sk

 

IČO: 17058473

DIČ: 2020575436       

 

čísla účtu

SK48 09000000000056712226 - SLSP

SK4511000000002622715667 - Tatra banka

 

Správna rada

Predseda

MUDr. Alexander Slafkovský st. -  štatutárny zástupca

Tajomník 

Ivan Cibák  - štatutárny zástupca

Kontrolór

Ján Stanko

Členovia správnej rady

Ing. Richard Grigar

Peter Machaj

Ing. Mgr. Lucia Záhorská

Tomáš Kučera

Martin Skubík 

 

Členovia klubu

Športovci

Športoví odborníci

Členský príspevok 40€/ročne (dôchodca 10€/ročne, prípravka 20€/mes.,) 

Všetci členovia sú povinný uhradiť členský príspevok k 31.3. daného roka. 

 

Stanovy klubu