Podujatia / Events

 

Kalendár pretekov ICF 
Kalendár pretekov ECA (2021-2024) aktualizovaný 20.3.2021

Termínová listina Slovenskej Kanoistiky, Sekcie divokých vôd pre rok 2022  

 

Termínová listina SK SDV pre rok 2022 v pdf

Schválené na VV: 18.1.2022, Vypracoval: Ižo Igor

Aktualizované: 29.1.2022
1. 19.3.

Bratislavský vodácky maratón (Amatérski pretekári)

  Bratislava UKBA
2. 26-27.3. Žilinské zjazdy  VP  Žilina  SOKŽA
3. 2-3.4. 1. a 2. SLP zjazd, 1. a 2. NP zjazd, Memoriál Slašťana SLP, NP Zvolen - Vlkanová TUZV
4. 14-16.4. 1. a 2. SLP slalom, 6. ročník Memoriálu Stanovského, 3. SLP zjazd SLP Dolný Kubín, Dierová (zjazd) ŠKPDK
5. 23-24.4. 3. a 4. SLP slalom, 36. Medzinárodné liptovské slalomy  MP, SLP  Liptovský Mikuláš  KTKLM
6. 30.4.-1.5. MSR dospelých a dorastu šprint, 1. a 2. SLP a 1. a 2. NP šprint MSR, SLP, NP Liptovský Mikuláš  KTKLM
7. 7-8.5. 74. MTS, 1. a 2. NP slalom do RD, RDJ a RD23 MP, NP Liptovský Mikuláš KTKLM 
8. 14-15.5.  5. a 6. SLP slalom, 3. a 4. NP slalom do RD, RDJ a RD23 SLP, NP  Čunovo   ŠKPBA
9.  20.5. NP extrém slalom do RD NP    Liptovský Mikuláš KTKLM 
10. 26-29.5.  ME slalom  ME  Liptovský Mikuláš KTKLM 
11.  4-5.6. 7. a 8. SLP slalom, 3. SLP šprint SLP  Žilina  ŽKVŽA 
12.  10-11.6. Securiton cup VP  Bratislava   UKBA
13. 25-26.6. 1. a 2. SLP žiakov slalom, 1. SLP žiakov zjazd SLPž, VP Zvolen TUZV
14. 2-3.7. Young Danubia Cup VP Čunovo UKBA
15. 6-7.8.

ECA junior cup slalom

VP Čunovo  
16.  20-21.8. 3. a 4. SLP žiakov slalom, 1. SLP žiakov šprint, Žiacka olympiáda  SLPž, VP Liptovský Mikuláš   KTKLM
17.  27-28.8. 5. a 6. SLP žiakov slalom, 2. SLP žiakov zjazd, MSR dospelých a dorastu zjazd MSR, SLPž, VP  Žilina   ŽKVŽA
18. 2-4.9. MSR žiakov slalom, šprint a zjazd, 7. a 8. SLP žiakov slalom, 2. SLP žiakov šprint a 3. SLP žiakov zjazd MSRž, SLPž, VP Dolný Kubín ŠKPDK
19. 9-11.9. ICF ranking slalom MP (ICF) Čunovo SK SDV
20. 17-18.9. 9. a 10. SLP žiakov slalom, 3. SLP žiakov šprint SLPž, VP Košice UVLKO
21. 24-25.9. MSR a MSR dorastu slalom MSR Liptovský Mikuláš  KTKLM 
22.  30.9.-1.10. Majstrovstvá Bratislavy žiakov VP  Bratislava UKBA
23.  8.10. Rozlúčkové slalomy  VP  Liptovský Mikuláš  KTKLM
24. 15.10. Dunajský maratón (Amatérski pretekári)   Bratislava UKBA
Amatérski pretekári - na pretekoch je povolený štart amatérskych pretekárov bez lekárskej prehliadky (potrebný reverz alebo čestné prehlásenie)