Kontakt

KANOE TATRA KLUB
Nábrežie J.Kráľa 8
Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Tel.: +421 908 706 264
E-mail: ktklm@ktklm.skoffice@canoeliptov.sk 

IČO: 170587473

DIČ: 2020575436

Občianske združenie  registrované na Ministerstve vnútra SR, pod číslom spisu VVS/1-900/90-1432-2

Číslo účtu: SK 48 0900 0000 0000 5671 2226