Cibák: Najvýznamnejšia vládna investícia do najúspešnejšieho olympijského športu na Slovensku

Vláda Slovenskej republiky na svojom stredajšom zasadnutí schválila dotácie pre tri športové subjekty - Slovenskú kanoistiku, Slovenský zväz ľadového hokeja a Slovenský futbalový zväz.

Financie zo štátneho rozpočtu uvoľní z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, materiál na rokovanie vlády predložilo ministerstvo financií.

Slovenská kanoistika dostane spolu 5 miliónov eur, tieto prostriedky má využiť na rekonštrukciu dvoch kanálov určených pre vodný slalom. Prostriedky vo výške 2,5 milióna má použiť na potrebné úpravy v bratislavskom Čunove v Areáli Divoká voda a rovnakú sumu na prestavbu Areálu vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši. Vo vodnom slalome získalo Slovensko v ére samostatnosti už štrnásť olympijských medailí.

Ivan Cibák, prezident Slovenskej kanoistiky: 

"Finančná dotácia vlády Slovenskej republiky na rekonštrukciu a obnovu areálov pre kanoistiku na divokej vode, je najvýznamnejšou investíciou štátu do svojho najúspešnejšieho olympijského šport od Martikánovho víťazstva na olympíjských hrách Atlanta 1996. Chcem sa v mene našich športovcov poďakovať vláde Slovenskej republiky za túto obrovskú pomoc pre náš šport, vďaka ktorej budeme môcť zrekonštruovať naše najvyznamnejšie športové areály a pripraviť pre našich športovcov opäť športoviská s najvyššou svetovou úrovňou."

Richard Galovič, viceprezident Slovenskej kanoistiky pre divokú vodu:
"Sme šťastní, že sa nám tento pre nás klúčový projekt podarilo presadiť a politickí lídri ocenili dlhodobo skvelú reprezentáciu Slovenska našími športovcami. Stav našich vodáckych areálov bol už dlhšiu dobu nevyhovujúci. V infraštrukturálnom zabezpečení sme už výrazne zaostávali za najväčšími konkurentmi, takže táto významná investícia do športovej infraštruktúry bude obrovskou pomocou pri generačnej výmene reprezentačného družstva a sprístupnení kvalitných tréningových podmienok pre talentovanú mládež."

V zmysle tejto podpory má sekcia divokých vôd Slovenskej kanoistiky investičný plán pozostávajúci predovšetkým z týchto projektov:

I. KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA AREÁLU DIVOKÁ VODA V BRATISLAVE-ČUNOVE
Fáza 1: Rekonštrukcia vodného terénu Kanála č.1 a Kanála č.2 s obnovou plôch v blízkosti kanalov a výstavbou nového výťahu pre športové plavidla.

Areál Divoká Voda v Bratislave-Čunove bol ako súčasť Vodného diela Gabčíkovo postavený a uvedený do plnej prevádzky v roku 1996 za aktívnej účasti Michala Martikána, aktuálne prvého slovenského olympijského víťaza z olympijských hier Atlanta 1996. V tom čase najmodernejší kanoistický areál na svete prispel najvýznamnejšou mierou k unikátnej globálnej úspešnosti Slovenska v kanoistike na divokej vode, ktorého športovci v tomto nádhernom prírodnom športe získali pre našu krajinu 14 olympijských medailí, z ktorých je až 8 zlatých. Kanoistika na divokej vode je tak dlhodobo najúspešnejším olympijským športom na Slovensku. V areáli, ktorý je domovom trojnásobných olympijských víťazov Petra a Pavla Hochschornerovcov, olympijských víťazov Petra a Ladislava Škantárovcov, či olympijských medailistov Juraja Minčíka a Mateja Beňuša pravidelne športuje viac ako 1.000 športovcov zo všetkých vodáckych odvetví.

Stabilné a vďaka mechanickým klapkám plynulo regulovateľné prietokové podmienky umožňujú celosezónnu športovú prípravu na divokej vode nielen pre naše vodácke hviezdy, olympijských víťazov, ale aj pre ich nasledovníkov v zväzových útvaroch talentovanej mládeže. Vďaka vysokej športovej úrovni slovenského reprezentačného družstva v kanoistike na divokej vode a výnimočnosti areálu sa v Bratislave - Čunove pravidelne organizujú celosvetovo najvýznamnejšie športové podujatia. V areáli sa uskutočnili vrcholné mládežnícke podujatia ICF Majstrovstvá sveta juniorov a športovcov do 23 rokov, ako aj ECA Majstrovstvá Európy juniorov a športovcov do 23 rokov. Areál počas svojej prevádzky hostí pravidelne preteky ICF Svetového pohára, v najvyššej seniorskej kategórii sa v ňom uskutočnili ECA Majstrovstvá Európy, ICF Majstrovstvá sveta a kvalifikácia na olympijské hry Londýn 2012 a už čoskoro bude areál hostiť najvýznamnejšie podujatie ICF Majstrovstva sveta 2021.

Cieľom projektu je nevyhnutná rekonštrukcia športových tratí a postupná komplexná revitalizácia areálu po viac ako 20-tich rokoch jeho užívania. Od roku 2000 sa všetky nové olympijské trate budujú stavebnicovým systémom plastových prekážok, ktoré umožňujú jednoduchú moduláciu vodného terénu bez ďalších investičných nákladov tak, aby sa športovci v domácej infraštruktúre mohli pripravovať v podmienkach, ktoré čo najviac kopírujú vodný terén najbližšieho dôležitého globálneho podujatia. Prestaviteľné plastové prekážky vytvárajú zásadne rozdielne vodné prostredie, ako súčasné fixované prírodné prekážky. Zabezpečenie konkurencieschopných tréningových podmienok v moderných modulárnych areáloch je nevyhnutnou požiadavkou pre udržanie vysokej športovej výkonnosti reprezentačného družstva Slovenska.

Cieľom projektu v jeho prvej fáze je preto komplexná rekonštrukcia Kanála č.1 so zmenou prekážok tvarujúcich vodný terén na modulárny plastový systém a technologická úprava brehov tohto kanála tak, aby bol plne funkčný pre najmodernejšie tréningové postupy a organizáciu vrcholných svetových podujatí na najvyššej kvalitatívnej úrovni. V súlade s komplexnou prestavbou Kanála č.1 bude v Kanále č.2 realizovaná úprava dna a osadenie nových prírodných prekážok pre maximálne využitie vodných možností a zabezpečenie komplexnosti areálu, ktorý bude po týchto úpravách disponovať viacerými druhmi vodného terénu a zabezpečí tak na dlhú dobu pre náš šport v Bratislave opäť výnimočné tréningové podmienky, ktoré nám umožnia realizovať veľkú časť komplexnej športovej prípravy v domácich podmienkach bez nutnosti míňať veľké finančné zdroje za zahraničnú prípravu.

II. MODERNIZÁCIA AREÁLU VODNÉHO SLALOMU ONDREJA CIBÁKA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Vybudovanie systému na spätné prečerpávanie vody a úprava prekážok

Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka bol v Liptovskom Mikuláši spustený do prevádzky v roku 1978. Za toto obdobie sa stal ikonickým miestom slovenského športu, nakoľko športovci trénujúci v tejto športovej infraštruktúre získali pre Slovensko 229 medailí z najvýznamnejších svetových podujatí. Najväčšou športovou osobnosťou je päťnásobný olympijský medailista, dvojnásobný olympijský víťaz Michal Martikán, ktorý je aj vďaka 14 titulom majstra sveta historicky celosvetovo najúspešnejší kanoista na divokej vode. V Liptovskom Mikuláši vyrástla aj prvá slovenská dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská, majster Európy Alexander Slafkovský ako aj množstvo ďalších, medailovo úspešných slovenských reprezentantov a olympionikov.

V areáli sa každoročne organizuje Medzinárodný tatranský slalom, najstaršie medzinárodné podujatie vo vodnom slalome na svete. Na brehu Váhu sa uskutočnili aj vrcholné mládežnícke podujatia ICF Majstrovstvá sveta juniorov a športovcov do 23 rokov. Areál počas svojej prevádzky hostil množstvo významných svetových podujatí a už o pár mesiacov sa v ňom opäť uskutočnia ECA Majstrovstva Európy juniorov a športovcov do 23 rokov. V roku 2020 bude v areáli zorganizovaný ICF Svetový pohár a v roku 2022 aj ECA Majstrovstva Európy.

Umelý areál vodného slalomu je napájaný riekou Váh, ktorá v posledných dekádach stratila zo svojej výdatnosti, čo sa prejavuje nízkym prietokom vody aj v samotnom areáli, čo spôsobuje už dlhodobo nevyhovujúce tréningové podmienky v letných mesiacoch jún až september. Jediným možným riešením pre zvýšenie prietoku vody v areáli je vybudovanie komplexného systému na spätné prečerpávanie vody, ktoré pumpovým systémom privedie z cieľa späť na štart počas tréningu do areálu 4 - 6 m2vody za sekundu, čo umelo zvýši prietok vody v kanáli na minimálne potrebnú prietokovú úroveň 10 - 12 m2. Súčasťou vybudovaného systému bude tiež klapkový systém umožňujúci reguláciu vody v areáli, prívodný kanál z cieľa na štart, tri vodné čerpadlá, klapka pre výpust vody z areálu, most a výťah pre lode.

V súlade s novou výškou hladiny v jednotlivých kanáloch bude realizovaná aj úprava brehov a osadenie nových prírodných prekážok pre maximálne využitie vodných možností. Areál bude po týchto úpravách disponovať opäť výnimočnými tréningovými podmienkami, ktoré umožnia v Liptovskom Mikuláši realizovať opäť kvalitný celosezónny tréning a organizáciu najvýznamnejších svetových podujatí.

(sita + rg)

Späť na články