Hotel Lodenica na prenájom

Kanoe Tatra Klub prenájme do dlhodobého užívania Hotel Lodenica od 01.10.2020

Jedná sa o prenájom hotelovej časti, reštaurácie, dve jedálne a terasy, bar, sauna a ostatné príslušenstvo. 

Záujemcovia sa môžu hlásiť do 31.08.2020 na adrese: Kanoe Tatra Klub, Nábrežie J. Kráľa 8, 

031 01, Liptovský Mikuláš, prípadne na tel. čísle 0908 706 264 alebo na email: ktklm@ktklm.sk

 

lodenica

Späť na články