PF 2021

Vážení členovia, športoví priatelia!

         Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia ako následky krízy spôsobenej ochorením Covid-19 si Vás dovoľujeme osloviť písomnou formou.

         V tomto čase sme sa tradične stretávali na koncoročnom valnom zhromaždení spojenom s predvianočnou kapustnicou a priateľským posedením. Nie je možné osobné stretnutie členov KTK, preto Vám chceme poskytnúť aspoň základné informácie a hodnotenia.

         Pretekárska sezóna bola tento rok veľmi poznačená pandémiou Covid-19, ktorá v podstate nebola schopná podať objektívny obraz o výkonnostiach športovcov a národných reprezentácií. Olympijské hry boli preložené na budúci rok. Kvalifikácia dobehne, dúfajme na jar 2021 s priaznivými výsledkami pre pretekárov KTK. Naši pretekári sa zúčastnili v podstate len domácich pretekov, v súlade s rozhodnutím Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky sekcie divokých vôd. Plnohodnotné medzinárodné preteky sa na Slovensku neuskutočnili. Boli sme nútení zrušiť aj konanie Svetového pohára, ktorý bol plánovaný na august. 72. MTS sa uskutočnil v rámci Majstrovstiev Slovenska staršieho a mladšieho dorastu a verejných pretekov 5.a 6.septembra. V celku sa dá povedať, že naši pretekári splnili očakávania a potešili najmä mladší žiaci početnými medailami z Majstrovstiev Slovenska.

     Šachisti sa udržali v 4. lige a na jeseň sa súťaž pre koronakrízu ani nezačala.

     Ekonomickú situáciu klubu sme udržali vďaka prebytku hospodárenia z roku 2019, ktorý nám umožnil prečkať najhoršie obdobie na jar 2020. Tento rok pre koronakrízu nám vypadla aj väčšina príjmov z nájmov najmä z Areálu vodného slalomu. Obmedzili sme všetky výdaje na minimum, ale zachovali hlavne činnosť oddielu vodného slalomu pod vedením nového výboru. Do budúceho roka vstúpime s minimom vlastných zdrojov. Predpokladáme, že na jar bude možné zorganizovať plnohodnotné valné zhromaždenie, kde by sme chceli tak ako zvykneme predložiť aj definitívny rozpočet na rok 2021, dovtedy pôjdeme podľa provizória pod dozorom správnej rady.

   Tešíme sa, že práce na rekonštrukcii Areálu vodného slalomu a vybudovaní prečerpávania sa konečne v októbri začali. Zato patrí osobitné poďakovanie vedeniu Slovenskej kanoistike, ktorá je investorom stavby. Veríme, že harmonogram stavby bude dodržaný a stavba bude pokračovať tak, aby sme mohli sezónu v apríli 2021 otvoriť a ukončiť stavbu v máji tohto roku. Čaká   nás podľa všetkého olympijský rok a chceme, aby naši pretekári mali čo najlepšie podmienky na prípravu.

   V prílohe tohto listu nájdete aj výtlačok Liptova, kde vďaka podpore Quatra LM, s.r.o. a  Auto Trio Slovakia s.r.o. je posledná dvojstrana venovaná Kanoe Tatra Klubu a jeho 60 ročnej samostatnej činnosti.

    

Na záver nám dovoľte zaželať Vám príjemné prežitie Vianoc a rok 2021 naplnený zdravím a osobnými úspechmi Vás ako aj našich športovcov.

 

S pozdravom,                                                                               

MUDr. Alexander Slafkovský                 

predseda správnej rady KTK o.z.

 

Späť na články