Stanovisko vedenia Kanoe Tatra Klubu k dezinformáciám ohľadom dostavby a modernizácie Areálu vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši

 

 Vedenie KTK niekoľko rokov prezentuje, že chce realizovať dostavbu a modernizáciu Areálu vodného slalomu na základe projektu  „Hať, MVE a úprava Areálu vodného slalomu" na ktoré je vydané právoplatné stavebné povolenie. Všetky potrebné doklady sú v úplnom poriadku.  

 Výrub krovín a stromov realizovalo zo svojej iniciatívy Povodie Váhu so súhlasom Úradu životného prostredia a nemá nič spoločné s uvedeným projektom.

 Ak chceme udržať svetovú úroveň druhého najstaršieho slalomového kanálu na svete a vychovať ďalších nástupcov našich olympijských víťazov, musí byť nutne realizovaná jeho dostavba a rekonštrukcia. Je to unikátny projekt a pokiaľ bude mať verejnosť o to záujem, radi komplexne vysvetlíme jeho princíp fungovania a prínosu pre vodácky šport.

 Keby bol projekt v súkromnom záujme, asi by už bolo dielo dávno postavené. Zaobstarať finančné prostriedky na tak náročný projekt nie je jednoduché, preto sme skúšali realizáciu cez eurofondy a úvery pre občianske združenia, čo je prakticky nemožné. Štát nám môže  pomôcť v rámci svojich možností. Záujem o výstavbu prejavili aj súkromní investori, no v spojení s prevádzkou športu v areáli je to pre nich nezaujímavé.

 Ohrozenie mestskej časti Nábrežie zatopením sme odstránili s pomocou Mesta Liptovský Mikuláš vybudovaním navýšenia hrádze ešte pred realizáciou celého projektu.

 Vedenie KTK nechce riešiť politicky podtón tohto útoku na športový klub, jeho športovcov a funkcionárov, veď mnohí si pamätajú aké problémy sme mali pri výstavbe novej Lodenice.

 Je smutné, ak niektorí spoluobčania chcú brániť modernizácii AVS a tým aj rozvoju tak úspešného športu, ktorý robí dobré meno nášmu mestu ako aj celému Slovensku. Komplexná realizácia tohto projektu by zlepšila tréningové podmienky, možnosti usporiadania významných športových podujatí až na úroveň Majstrovstiev sveta seniorov. Zároveň by sa zlepšila ekonomická situácia nášho klubu a celého vodného slalomu.

 

hat 

 Kanoe Tatra Klub

 

Späť na články