VÝROČNÁ SCHÔDZA 2019 A OSLAVA 60. VÝROČIA ZALOŽENIA KLUBU

Včera sa v lodenici na areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka konala výročná schôdza, ktorej súčasťou bolo vyhodnotenie sezóny, či už z finančnej alebo zo športovej stránky, gratúlacia jubilantom, plodná diskusia a takisto aj voľby do správnej rady KTK.

Po dlhých rokoch sa s členstvom klube rozlúčil bežecký oddiel, ktorému gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a výbornej reprezentácii klubu. Takisto patrí vďaka aj šachovému oddielu za vzornú reprezentáciu klubu vo svojich súťažiach.

Medzi ocenenými športovcami za výsledky v sezóne sa nachádzali: Marko Mirgorodský, Jakub Grigar, Monika Škáchová, Ivana Chlebová, Ester Kaliská, Richard Rumanský a Samuel Krajčí.

Novinky nastali hlavne v zložení správnej rady, ktorá sa rozšírila z piatich na sedem členov. Svoj hlas odovzdalo 78 členov klubu, ktorí mali na výber z 12 kandidátov.

Dôveru zastávať funkciu v správnej rade dostali: Ivan Cibák, Richard Grigar, Peter Machaj, Alexander Slafkovský st., Lucia Záhorská, Tomáš Kučera a Martin Skubík. Revízorom klubu sa stal Ján Stanko.

Neuspešní kandidáti boli Stanislav Gejdoš st., Peter Mráz, Ján Piaček, Juraj Ontko st. a Milan Kučera.

Po dlhoročnej funkcionárskej činnosti sa so správnou radou rozlúčili Stanislav Gejdoš st. a Peter Mráz, ktorým patrí obrovská vďaka, za veľkú pomoc pri rozvoji a napredovaní klubu. Samozrejme veríme, že ich pomoc pri organizovaní resp. práci s pretekármi sa týmto nekončí.

Po výročnej schôdzi nasledovala oslava 60. výročia založenia klubu. Každý účastník schôdze dostal pri odchode knižné vydanie historických udalostí a úspechov klubu.

schodza2019

schodza2019_a

schodza2019_b

schodza2019_c

schodza2019_d

schodza2019_e

 

ktk

Späť na články